Deelnemen ? Voorwaarden, verwachtingen, …

Wie kan deelnemen

Iedere persoon vanaf 60 jaar voor wie thuis wonen en thuis leven niet meer van een leien dakje loopt, kan beroep doen op Xtra Zorg en Langer Thuis.

Er zijn ook bijkomende inclusiecriteria. Hiervoor wordt de BelRAIscreener gebruikt. 

Voor info en vragen kan je terecht bij:

Onze partners binnen het project of bij

Vera Roggeman
          • tel. 0474 88 00 76
          • vera.roggeman@cm.be

Celine Bastien
         • 0491 35 99 23
         • psycho@huizeroborst.be

    

Hoe

XtraZorg & Langer Thuis is een RIZIV-project dat loopt t.e.m. december 2024 waarbij woonzorgcentra en thuiszorgdiensten uit de buurt nauw samenwerken. Zij gaan samen met u en uw omgeving op weg. Regelmatig overleggen we met u om de beste keuze te maken. De drie belangrijke pijlers waar het project op steunt zijn:

Ergotherapie

De ergotherapeut ondersteunt u om uw zelfstandigheid te behouden of te verbeteren.

Psychologische ondersteuning

De psycholoog biedt u ondersteuning bij psychische gezondheidsproblemen.

Casemanagement

De casemanager volgt uw zorgverlening intensiever op wanneer het moeilijker loopt.

 

Daarnaast is ook nachtzorg een extra ondersteuningsvorm.
Een zorgkundige komt ‘s nachts langs om te zien of alles oké is. Deze interventies kunnen cruciaal zijn om het langer thuis wonen mogelijk te maken.Om deel te nemen aan het project hebben wij uw toestemming nodig.

Alle persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en beschermd door de Belgische privacywetgeving.
Je gegevens worden opgenomen in een bestand en gedeeld met de betrokken partners.