Deelnemen ? Voorwaarden, verwachtingen, …

Iedere persoon vanaf 60 jaar (tot maximaal 174 personen) voor wie thuis wonen en thuis leven niet meer van een leien dakje loopt, kan beroep doen op deze nieuwe vorm van hulpverlening.

    

Om deel te nemen aan het project hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Alle persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en beschermd door de Belgische privacywetgeving.

Je gegevens worden opgenomen in een bestand en gedeeld met de betrokken partners.

Intake

Tijdens een huisbezoek wordt informatie gegeven over de mogelijkheden van het project en de toestemming gevraagd om deel te nemen.

 

BelRAI-vragenlijst

BelRAI omvat een uitgebreide vragenlijst die uw zorgsituatie in kaart brengt.

De resultaten worden besproken tijdens het zorgoverleg.

Ergoscreening

Tijdens een kennismakingsgesprek bepaalt u samen met de ergotherapeut, de belangrijkste mogelijkheden bij het dagdagelijkse functioneren. De resultaten worden besproken tijdens het zorgoverleg.

Zorgoverleg

Tijdens het zorgoverleg komen u, uw mantelzorgers en alle betrokken hulpverleners samen om uw thuiszorgsituatie te bespreken en goede afspraken te maken.

De overlegcoördinator coördineert het team.

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider is uw rechtstreeks aanspreekpunt. Deze centrale hulpverlener begeleidt u en uw mantelzorgers doorheen het project.